Egaliseren.nl

Egaliseren.nl was de eerste landelijke website voor het egaliseren van je vloer. Met uitvoerders door het hele land en de garantie van een grote gevestigde partij wisten tal van klussers, bouwbedrijven en bouwmarkten egaliseren.nl te vinden.

Na vele jaren succes in de doe-het-zelf en professionele branch was het tijd om Egaliseren.nl ook voor de particuliere klanten interessant te maken. Nu meer mensen PVC vloeren leggen is de vraag naar een gladde ondervloer groot, en Egaliseren.nl blijft verbeteren.

Veel van het werk ging handmatig. Binnenkomende aanvragen werden opgepakt en doorgestuurd naar de juiste uitvoerder op basis van afspraken, locatie en een lijst aan voorwaarden. Er moest een nieuwe site komen om meer aanvragen te krijgen, maar dan moest ook de opvolging daarvan een stuk beter.

We hebben een nieuwe website laten bouwen en daarnaast zijn we aan de slag gegaan om de klussen direct bij de juiste aannemer in de inbox te krijgen.
Om het beheer en latere aanpassing eenvoudig te houden én om de technische&marketing professionals van egaliseren.nl zelf aan het roer te laten met het groeien van de website en het verbeteren van de logica, hebben we een moderne WordPress website laten bouwen waarbij de logica van binnenkomende aanvragen visueel gebouwd is. Afhankelijk van een postcodelijst en filters komen aanvragen altijd bij de juiste persoon uit. En wat er gebeurd houden we voor het gemak bij in een Google Sheet, zodat Egaliseren.nl altijd weet waar de klant naartoe is gestuurd.

Vul onderstaande gegevens in en we bellen je meestal binnen 24 uur terug. Het eerste advies is altijd gratis, zonder kleine lettertjes.